opis
oferowanych usług

 • Pomoc i doradztwo przy zakładaniu działalności gospodarczej.
  Zakładasz firmę? Jeśli zakładasz własną działalność gospodarczą pomożemy Ci oszczędzić Twój czas oraz doradzimy Ci w sprawach z zakresu księgowości. Doradzimy jaka forma opodatkowania będzie najlepsza dla twojego profilu działalności. W Twoim imieniu załatwimy wszystkie formalności w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dla rozpoczynających swoją przygodę z własnym biznesem i dla wszystkich zainteresowanych współpracą z nami przygotowaliśmy specjalne promocje!

 • Księgi rachunkowe.
  Od początku swojej działalności DOS-TER świadczy usługi związane z prowadzeniem ksiąg handlowych dla spółek prowadzących różnorodną działalność handlową, deweloperską, produkcyjną, usługową czy finansową. Gwarantujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. i jej późniejszymi zmianami. W ramach usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych proponujemy szerokie spektrum działań i usług przy prowadzeniu pełnej księgowości.

 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
  Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorstw prowadzących księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
  Nasza oferta to:
  - Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
  - Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - Prowadzenie ewidencji wyposażenia
  - Prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT
  - Sporządzanie deklaracji VAT
  - Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
  - Sporządzanie deklaracji ZUS
  - Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
  I wiele innych czynności związanych z prowadzeniem KPiR.

 • Ryczałt.

 • Karta podatkowa.

 • Ewidencje VAT.

 • Ewidencje środków trwałych i wyposażenia.

 • Deklaracje podatkowe - PIT, CIT, VAT.

 • Roczne rozliczenia podatku dochodowego.
  Prowadzimy rozliczenia roczne w zakresie podatku dochodowego. Sporządzamy rozliczenia roczne PIT wysyłając drogą elektroniczną przez internet, dzięki czemu zaoszczędzisz cenny czas zamiast tracić go w kolejce w Urzędzie Skarbowym.

 • Kompleksowa obsługa ZUS.
  Oferujemy:
  - Zgłaszanie i wyrejestrowywanie płatnika składek oraz osób podlegających ubezpieczeniom
  - Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych i raportów ZUS
  - Pełna obsługa kontroli ZUS
  i wiele innych czynności związancyh z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 • Obsługa kadr i płac.
  W ramach tej usługi nasze biuro wykonuje:
  - Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
  - Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do Urzędu Skarbowego, ZUS i PFRON
  - Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
  - Wystawianie zaświadczeń
  - Sporządzanie informacji rocznych o dochodach i pobranych zaliczkach dla pracowników (PIT – 11) i wiele innych czynności związanych z obsługą kadrowo-płacową.
  I wiele innych czynności związanych z obsługą kadrowo-płacową.

 • Sprawozdania GUS.
  - Sporządzanie sprawozdań statystycznych
  - Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych
  - Zgłaszanie danych oraz informacji o zmianach

 • Rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON.
  Świadczymy usługi polegające w uzyskaniu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

 • Reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie.
  Masz dosyć długich kolejek w ZUS i Urzędzie Skarbowym? Brak Ci doświadczenia w rozmowach z urzędnikami? Nie przejmuj się! Wszystkie czynności związane z urzędami wykonamy za Ciebie!